فست فود برشیو
جستجو کنید...
جستجوی محصولات ...

پر طرفدارها

به سبد خرید افزوده شد!
۴۷,۹۰۰ تومان
ﺳﯿﺐ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﺑﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﺩﯾﭗ ﭼﺪﺍﺭ
به سبد خرید افزوده شد!
۹۷,۹۰۰ تومان
ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺑﺮﮔر (پرسی)

ﻧﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ(بر روی نان پنیر داغ چسبانده میشود) ،ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ ﮔﺮﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺳﺲ ﺭﯾﺤﺎﻥ، ﺳﺲ ﮔﻮ...

به سبد خرید افزوده شد!
۹۲,۹۰۰ تومان
ﻓﺮﻧﭻ ﺑﺮﮔر (پرسی)

ﻧﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ(بر روی نان پنیر داغ چسبانده میشود) ،ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ ﮔﺮﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺳﺲ ﺭﯾﺤﺎﻥ، ﺳﺲ ﮔﻮ...

به سبد خرید افزوده شد!
۷۶,۹۰۰ تومان
پیتزا پپرونی (ایتالیایی) یک نفره
ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﭘﭙﺮﻭﻧﯽ
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۹۰۰ تومان
پیتزا پپرونی (ایتالیایی) خانواده

ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﭘﭙﺮﻭﻧﯽ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۰۰,۹۰۰ تومان
پیتزا کلاسیک (ایتالیایی) خانواده

ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ،قارچ ﮊﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﺳﻮﺳﯿﺲ ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﻓﻠﻔ...

به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۰,۹۰۰ تومان
پیتزا مرغ و گوشت (ایتالیایی) خانواده

ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﻣﺰﻩ ﺩﺍﺭ، ﻓﯿﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﮔﺮﯾﻞ ﺷﺪﻩ، ﻓﻠﻔﻞ ﺩ...

به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۵,۹۰۰ تومان
پیتزا استیک و سیر (ایتالیایی) خانواده

ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﺍﺳﺘﯿﮏ ﻭ ﺳﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ، ﻗﺎﺭﭺ، ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺳﯿﺎﻩ

به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۶,۹۰۰ تومان
پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی) خانواده
ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﻃﻌﻢ ﺩﺍﺭ، ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ، قارچ
شماره تماس پشتیبانی
فست فود برشیو
فست فود برشیو
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فست فود برشیو می‌باشد.
طراحی شده باویترینویترین