اپ فست فود برشیودسترسی آسان‌تر
فست فود برشیو
فست فود برشیو
جستجو کنید...
فست فود برشیو
جستجوی محصولات ...

پر طرفدارها

ﺳﯿﺐ ﺳﻮﺳﯿﺲ  ﺑﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﺩﯾﭗ ﭼﺪﺍﺭ
به سبد خرید افزوده شد!
۴۴,۹۰۰ تومان
ﺳﯿﺐ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﺑﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﺩﯾﭗ ﭼﺪﺍﺭ
ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺑﺮﮔر (پرسی)
به سبد خرید افزوده شد!
۸۷,۹۰۰ تومان
ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺑﺮﮔر (پرسی)

ﻧﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ(بر روی نان پنیر داغ چسبانده میشود) ،ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ ﮔﺮﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺳﺲ ﺭﯾﺤﺎﻥ، ﺳﺲ ﮔﻮ...

ﻓﺮﻧﭻ ﺑﺮﮔر (پرسی)
به سبد خرید افزوده شد!
۸۲,۹۰۰ تومان
ﻓﺮﻧﭻ ﺑﺮﮔر (پرسی)

ﻧﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ(بر روی نان پنیر داغ چسبانده میشود) ،ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ ﮔﺮﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺳﺲ ﺭﯾﺤﺎﻥ، ﺳﺲ ﮔﻮ...

پیتزا پپرونی (ایتالیایی) یک نفره
به سبد خرید افزوده شد!
۶۱,۹۰۰ تومان
پیتزا پپرونی (ایتالیایی) یک نفره
ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﭘﭙﺮﻭﻧﯽ
پیتزا پپرونی (ایتالیایی) خانواده
به سبد خرید افزوده شد!
۸۹,۹۰۰ تومان
پیتزا پپرونی (ایتالیایی) خانواده

ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﭘﭙﺮﻭﻧﯽ

پیتزا کلاسیک (ایتالیایی) خانواده
به سبد خرید افزوده شد!
۹۰,۹۰۰ تومان
پیتزا کلاسیک (ایتالیایی) خانواده

ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ،قارچ ﮊﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﺳﻮﺳﯿﺲ ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﻓﻠﻔ...

پیتزا مرغ و گوشت (ایتالیایی)  خانواده
به سبد خرید افزوده شد!
۱۳۰,۹۰۰ تومان
پیتزا مرغ و گوشت (ایتالیایی) خانواده

ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﻣﺰﻩ ﺩﺍﺭ، ﻓﯿﻠﻪ ﻣﺮﻍ ﮔﺮﯾﻞ ﺷﺪﻩ، ﻓﻠﻔﻞ ﺩ...

پیتزا استیک و سیر (ایتالیایی) خانواده
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۵,۹۰۰ تومان
پیتزا استیک و سیر (ایتالیایی) خانواده

ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﺍﺳﺘﯿﮏ ﻭ ﺳﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ، ﻗﺎﺭﭺ، ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺳﯿﺎﻩ

پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی) خانواده
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۶,۹۰۰ تومان
پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی) خانواده
ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺷﯿﻮ، ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺹ، ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﻃﻌﻢ ﺩﺍﺭ، ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ، قارچ
شماره تماس پشتیبانی
فست فود برشیو
فست فود برشیو
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فست فود برشیو می‌باشد.
طراحی شده باویترینویترین